Ayrılık Sözleri

adminAğır Sözler0 Yorum23 Eylül 2013

Ağırdır sevmelerim her yüreK taşıyamaz büyüKtür umutlarım her omuz Kaldıramaz Her şeyi unuturda şu qönlüm bir seni unutamaz

Ağlayısım terK edip qidişine değilBen; sensizKen senden diye sensizi liqi de sevmiştimSen; seninle birliKte sensizliği de alıp qittin

Ağzımın Tadı YoKsa Hasta qibiysem Boğazımda Düğümleniyorsa LoKmalar Buluttan Nem Kapıyorsam İnan Hep qüzel qözlerinin Hasretindendir

AKılsız adam mutluluğu uzaKlarda AKıllı ise O’nu ayaKlarını altında arar Seninle olmaK varKen;Sensiz KalmaK YaşamaK dururKen ölmeK demeKtir…

Allahım beni öyle bir son bahar ayazında canımı al Ki sevdiğim mezarıma KoyacaK teK bir qül bile bulamasın

AlmaK istedim ellerini alamadım BaKmaK istedim qözlerine baKamadım SarmaK istedim Kollarıma saramadım qörmeK istedim son defa qöremedim çünKü aramıza ölüm qirdi

An qelir insan qülerKen ağlarmış qözyaşları sel olup Kalbine aKarmış KahKaha bir masKe derler birimisinİnsan sevdiğinden ayrılınca bu masKeyi taKarmış

Aramıza yollar yabancı Kollarzor yıllar qirdiümitlerimisaf sevinçlerimi derKen seni Kaybettim Bir iKi sözle bir Kaç şarKıyı adaletsiz yarqıyı Birde bu talihsiz yazqıyı Kalbime Kaydettim

Araya KosKoca yıllar qirse de Kalbim seninle bu can seninle KosKoca dağlar qirse de araya ben seni unutmam unutamam Ki ben sana Kocaman bir can verdim sen bana sevqi dürüstlüK verdin ben seni nasıl unuturum Ki sen bana bir can bir sevqi verdin

ArtıK qünlerim qünlerden uzun qecelerim qecelerden yalnız seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım her çileyi qördüm hayatın her cilvesine alıştım yalnız senin yoKluğuna alışamadım şimdi anlıyorum açıdan hasretten qözyaşından başKa hiç bir şey vermemişsin bana yıKılan hayallerime yoK olan qeçmişime Kaybolan qeleceğime Ağladım Ağladım çocuKlar qibi Ağladım

AşKım ne zaman dağlar sahili mehtap qeceyi dünya dönmeyi unutursa bende seni o zaman unutacağım

AşKımız şu üzerine yazılan bir masaldı qöz Kırpımı Kısalığında Kelebeğin ömrü uzunluğundaydı Kalbimizde bir ömür boyu çeKeceğimiz yaralar bıraKtı

AşKın bitmiş olsa da hiç sevmesen de Beni çoK aldattın hoş qörmesem de Bir şeyler bulmuştum ben o sevqinde BeKliyorum bir qün dönersin diye

Ay doğarKen bir soğudun arKasındanqül yüzünde şişli bir esintiyleaKşamın qöçüsüne hüzün serpereK ve yağmurdan qeceye perdeler çeKereK beni düşün unutma

Ayrılığın resmini çizdim sarı odalara yüreğimi soğuttum zemheri ayazında Sonra uzun uzun rüzqarın qülüşünü seyrettim çaresizce Ve qecenin en Koyulaştığı yerde ölümü KucaKladım masmavi yüreğimle

BaK yine soldu qüneş yine aKşam oluyor ömrümün Kadehine sensiz bir qün doluyor sen yoKsun diye inan dertliğim Kederliğim qelmezsen Kahrolurum yıKılırım sevqilim seni çoK seviyorum

Bana bir qünün yirmi dört saat bir saatin atmış daKiKa ve bir daKiKanın atmış saniye olduğu öğretildi ama sensiz qeçen bir saniyenin sonsuzluK Kadar uzun olduğu öğretilmedi Yaşamımızın her anında birliKte olmamız dileğiyle sevqilim

Ayrılık Sözleri Hakkında Yorum Yaz